ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (INSTANT-READ)

Μετρήστε τον βαθμό ψησίματος της μπριζόλας σας χωρίς να κόψετε το πολύτιμο κρέας σας. Το Θερμόμετρο Άμεσης Ένδειξης παρέχει γρήγορη και ακριβή ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας. Είτε προτιμάτε το κρέας σας λίγο ψημένο είτε καλοψημένο, μην το αφήνετε στην τύχη.