• Λειτουργία με προπάνιο ή βουτάνιο
  • Πεζοηλεκτρική ανάφλεξη
  • Κατανάλωση: 450-945 gr/ ώρα
  • Εύκολη μεταφορά
  • Βάρος: 16 kg