• Ανακλαστήρας: Φ 810mm
  • Ύψος: 2210mm (H)
  • 450g-870g/60’
  • Εμβέλεια κάλυψης 20-25μ2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Θερμάστρα υγραερίου εξωτερικού χώρου
  • Βάση: Φ 460mm 86(H)mm
  • Ισχύς: 5000-12000Watts