• Ανοξείδωτη
  • Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση
  • Κατανάλωση υγραερίου 680 gr/ώρα
  • Διαστάσεις καπέλου 47 x 47 cm
  • Με λάστιχο, ρόδες και ρυθμιστή πίεσης αερίου 30 mbar
  • Διακοπή παροχής αερίου σε περίπτωση πτώσης
  • Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης ανάφλεξης
  • Διαστάσεις: 2250x400x400 mm
  • Καθαρό βάρος: 26,00 kg
  • Ισχύς: 9,3 kW