Χαρακτηριστικά

Ανοξείδωτη κατασκευή
Ισχύς: 11KW
Κατανάλωση: 800gr/h
Πιεζοηλεκτρικός διακόπτης ανάφλεξης
Διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής
Με ρόδες για εύκολη μετακίνηση
Συμπεριλαμβάνονται: λάστιχο και ρυθμιστής αερίου
Λειτουργία με LPG, βουτάνιο ή προπάνιο
Διαστάσεις συσκευής: 53,7×53,7×183