ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗ, 10KG (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΑΛΗΣ) – ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ®
Η βασική τιμή αφορά την πλήρωση της φιάλης (αναγόμωση) και θα πρέπει να επιστραφεί κενή φιάλη αντίστοιχης χωρητικότητας.
Αγορά φιάλης & περιεχομένου
Σε περίπτωση μη επιστροφής κενής φιάλης ο πελάτης επιβαρύνεται με εγγυοδοσία (χρέωση κενής φιάλης).