• Αυτόματο σβήσιμο της θερμάστρας σε περίπτωση μείωσης του οξυγόνου στο χώρο ≤18%.
 • Αυτόματο σβήσιμο της θερμάστρας αν αυτή πέσει ή γείρει περισσότερο από 450.
 • Σύστημα αυτόματης διακοπής της ροής του Υγραερίου σε περίπτωση που σβήσουν οι εστίες για οποιοδήποτε λόγο.
 • Η σόμπα κλείνει ΜΟΝΟ αν κλείσει η στρόφιγγα της φιάλης, για πρόσθετη ασφάλειας.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
 • Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
 • 3 θέσεις λειτουργίας, 1.400W / 2.800W / 4.200W.
 • 3 κεραμικές εστίες (INFRARED) υψηλής ποιότητας και αντοχής.
 • 4 ρόδες για εύκολη και ασφαλή μετακίνηση
 • 4 συστήματα ασφάλειας.
 • Θερμαίνει ενιαίο χώρο ως 50 m2.
 • Δέχεται φιάλη Υγραερίου 10 κιλών.
 • Διάρκεια φιάλης 90 ώρες (στη θέση 1)