• Αυτόματη ανάφλεξη
  • Κατανάλωση σύνολο: 945 g/h
  • Ελάχιστη ισχύ: 5000 Watts
  • Μέγιστη ισχύ: 13000 Watts
  • Πίεση αερίου: 28-30/37 mbar