Πρώτου Σταδίου
Εξωτερικής Ρύθμισης
Με Μανόμετρο
Παροχής 12kg
Πίεση Εισόδου 1-16bar
Πίεση Εξόδου 0,5-4bar
Είσοδος 1/2” Αρσ. Αριστερό (LPG)
Έξοδος 1/4” Θηλ.