Ρυθμιστής Υγραερίου Υψηλής Πίεσης 0-4 bar , 12/14 kg/h Gnali Bocia  υγραερίου – βουτανίου