ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαστάσεις 59cm X 50cm

Κατηγορία LPG 30mbar NG 20 mbar

Μεγάλη εστία WOK – Μπεκ LPG 0,85 NG 1,20 – ισχύς kw 2200 2200
κατανάλωση (gr/h) 200 (m3/h) 0,225

Μεσαία εστία Μπεκ LPG 0,60 NG 0,95 -Ισχύς kw 1300 1300
Κατανάλωση (gr/h) 73 (m3/h) 0,157

Μικρή εστία-410 -Μπεκ LPG 0.50 NG 0.70 – Ισχύς kw 850 750
Κατανάλωση (gr/h) 45 (m3/h) 0,071