Η ζωή του καυστήρα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την απόδοση ψησίματος και ομοιόμορφη φλόγα.
Χρησιμοποιείστε το venturi να καθαρίσετε τους καυστήρες.
Τα έντομα συνηθίζουν να κάνουν φωλιές μέσα στους καυστήρες εμποδίζοντας την ροή του αερίου.
Η λεπτή βούρτσα είναι ο πιο εύκολος τρόπος να καθαρίσετε τους καυστήρες,
το δοχείο με τα λίπη και κάθε μέρος που έχει δύσκολη πρόσβαση.
Η λεπτή βούρτσα έχει ακόμα και μια ακίδα για να καθαρίζει τις τρύπες των καυστήρων.