• Ισχύς 13 KW
  • Απόδοση: 13000w/41000btwu
  • Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
  • Ρυθμιστής Ισχύος
  • Χρήση: LPG / προπάνιο g31 / βουτάνιο g30
  • Κατανάλωση: 450g-870/hour
  • Συνολικό ύψος: 2210mm
  • Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανατροπής
SKUHSS-A-PC